Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Przebieg aplikacji

Aplikacja notarialna polega na zaznajomieniu się aplikanta z całokształtem pracy notariusza i trwa 2 lata i 6 miesięcy. W ramach szkolenia aplikant jest obowiązany do zaznajomienia się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. Aplikację notarialną organizuje i prowadzi rada izby notarialnej na podstawie programu ustalonego przez Krajową Radę Notarialną.

Aplikant odbywa aplikacje u notariusza, z którym zawarł umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia przez radę izby notarialnej u notariusza wyznaczonego przez tę radę. Notariusz, u którego aplikant odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta.


Aplikant odbywa aplikację w sądzie rejonowym w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg wieczystych i w sądzie gospodarczym, prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy. Łączny okres trwania aplikacji w sądzie rejonowym wynosi 6 miesięcy. W czasie praktyki w sądzie, aplikant zaznajamia się z czynnościami sądu w sprawach cywilnych, zapoznaje się z wnioskami o dokonanie wpisów do księgi wieczystej oraz do Krajowego Rejestru Sądowego i wykonuje inne zadania zlecone przez sędziego.

Aplikacja notarialna kończy się egzaminem notarialnym. Egzamin notarialny rozpoczyna się w tym samym dniu o tej samej godzinie we wszystkich właściwych izbach notarialnych. Egzamin notarialny składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemna część egzaminu notarialnego odbywa się w ciągu dwóch następujących po sobie dni. Pierwszego dnia zdający w ciągu 7 godzin opracowuje projekt aktu notarialnego na podstawie przygotowanych założeń i opisu stanu faktycznego oraz na podstawie przedstawionego problemu prawnego, opracowuje opinię prawną, także w formie odmowy dokonania czynności prawnej. Drugiego dnia części pisemnej egzaminu, która trwa 5 godzin, zdający opracowuje projekt aktu notarialnego na podstawie przygotowanych założeń i opisu stanu faktycznego. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Poszczególne zestawy pytań losowane przez zdających umieszczane są w nieoznakowanych kopertach, po jednej dla zdającego i komisji. Zdający po wylosowaniu zestawu przygotowuje się do odpowiedzi we wskazanym mu miejscu, maksymalnie przez 30 minut. Wylosowane zestawy wracają do puli pytań.

Komentarze: Przebieg aplikacji

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 2
  • 6
  • 1
  • 6
  • 5
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.