Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Uznanie Administracyjne

(fot. )

Uznanie administracyjne, czyli uprawnienie organu administracyjnego do wyboru jednego z kilku możliwych rozwiązań prawnych, nie świadczy o swobodzie, dowolności działania administracji. Świadczą o tym liczne argumenty.

Po pierwsze, swobodne uznanie przysługuje administracji tylko wtedy, jeśli zostało to wyraźnie wskazane w przepisie ustawy. O możliwości zastosowania uznania decyduje zatem upoważnienie ustawowe, tak jak ma to miejsce na przykład w art. 98 k.p.a.: „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu”. W tym przypadku organ może wybrać rozstrzygnięcie w postaci zawieszenia postępowania lub odmowy zawieszenia postępowania.


Po drugie, zakres uznania jest ograniczony ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, w szczególności tymi określonymi w art. 7 k.p.a., czyli zasadami uwzględniania interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli. Decyzja o charakterze uznaniowym musi więc odpowiednio wyważyć interesy przeciwstawnych stron -interesu obywatela z interesami publicznymi, kierując się przy tym proporcjonalnością uwzględnienia obu rodzajów interesów.

Po trzecie, zgodnie z wyrokiem NSA z 19 marca 1981r.: „Uprawnienie organu administracji do wydawania decyzji o charakterze uznaniowym nie zwalnia tego organu z obowiązku zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i wydania decyzji o treści przekonującej pod względem prawnym i faktycznym”. Organ administracyjny jest zobowiązany zatem do wyjaśnienia czym kierował się podejmując określone rozstrzygnięcie, jakie okoliczności skłoniły go do wydania takiej, a nie innej decyzji.

Ważną kwestią jest również fakt, iż decyzje o charakterze uznaniowym podlegają kontroli sądu administracyjnego. Sąd bada, czy organ nie przekroczył granic upoważnienia zawartego w ustawie do wydania tego rodzaju decyzji, czy nie nadużył uznania, działając wbrew celowi uznania. Nie może więc kierować się dowolnością przy wydawaniu swoich decyzji.

Wszystkie powyższe argumenty wskazują jednoznacznie, iż instytucja uznania administracyjnego nie jest tożsama z pojęciem dowolności działania organów administracji.

Wyrok NSA z 19 marca 1981r., SA 234/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 23

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

Marta Pikulińska

Komentarze: Uznanie Administracyjne

 • Władyslaw Kargol 2017-02-26 13:43:38

  Re: Uznanie Administracyjne

  Niestety i powołanie się na w/w artykuł nic nie dało !

 • Władysław Kargo 2015-04-04 09:29:21

  Re: Uznanie Administracyjne

  Omawiana instytucja bardzo często jest stosowana przez administrację jako wymówkę kiedy nie dopełniają jakiegoś obowiązku.Urząd Gminy w Świętajnie nigdy nie wykonał obowiązku powiadomienia organizacji społecznej o wszczęciu postepowania o ustaleniu warunków zabudowy twierdząc że obowiazek ten zależy od uznania organu i kropka!Najgorzej że popiera go w tym samorzadowe kolegium odwoławcze w Olsztynie.Teraz powołam sie wprost o niniejszą opinię Marty Pikulińskiej.Bardzo dziękuję.Prezes Towarzystwa Miłośników Połomu ,Władyslaw Kargol


Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.