Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Strona 1 z 2                Sąd Okręgowy w Krakowie
                Wydział XI Cywilny-Rodzinny
                ul. Przy Rondzie 7
                31- 547  Kraków


                Powód:
                Jan Kowalski                                                    
                ul. Krakowska 10 m. 21
                01-010 Kraków

                Pozwana:
                Halina Kowalska z d. Nowak  
                Ul.  Pilicka 3 m. 10
                01-010 Warszawa


                         POZEW O ROZWÓD

Powód wnosi o:
1.    Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Haliną Kowalską, z domu Nowak, zawartego w dniu 16 września 2005r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, numer aktu małżeństwa  III/35/2005, bez orzekania o winie stron.
2.    Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przewidzianych.


                 UZASADNIENIE:
 
Strony zawarły związek małżeński w dniu 16 września 2005r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Ze względu na różnicę wyznań nie zostało zawarte małżeństwo kościelne.

    Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Początkowo pożycie stron układało się pomyślnie. Pozwana H. Kowalska nie podjęła pracy zawodowej i pozostawała na utrzymaniu powoda, na co powód wyraził zgodę. Strony zamieszkiwały w mieszkaniu będącym własnością powoda, zlokalizowanym przy ul. Krakowska 10 m. 21.

    Dowód: Umowa kupna sprzedaży mieszkania,
Przesłuchanie stron

Jednakże od czerwca roku 2007 zaczęły się w stosunkach między stronami pojawiać konflikty. Brak było porozumienia co do podstawowych spraw codziennych i zapatrywań na wspólną przyszłość. Wszelkie próby załagodzenia sytuacji nie przynosiły rezultatów.
Dlatego też w 2008r. pozwana postanowiła wrócić do domu rodzinnego w Warszawie. Od tego czasu strony utrzymują jedynie sporadyczne kontakty w formie telefonicznej i poczty elektronicznej. Wszelkie decyzje odnośnie prowadzenia rodzinnego gospodarstwa domowego, w szczególności decyzje dotyczące utrzymania ostatniego wspólnie zajmowanego mieszkania, opłacanie rachunków, rozstrzyganie codziennych, bieżących dylematów powód podejmuje samodzielnie. Pozwana nie wykazuje przy tym żadnych oznak zainteresowania sytuacją założonej rodziny. Zerwały się więc więzi gospodarcze, jakie powinny istnieć między małżonkami.

    Dowód: Zeznania świadków:
1.    Anna Nowak, zam. ul. Krakowska 4/5, 01-010 Kraków
2.    Jan Nowak, zam. ul. Krakowska 4/5, 01-010 Kraków
Przesłuchanie stron

Między powodem a pozwana ustały także więzi duchowe, strony od niemal 2 lat nie utrzymują stosunków cielesnych. Od czasu wyjazdu pozwanej strony nie spędzają wspólnie Świąt, urlopów, nie bywają również wspólnie na spotkaniach towarzyskich. Powód nie ma praktycznie żadnych wiadomości, jak pozwana ułożyła sobie życie w Warszawie. Jedyną pewną wiadomością jest brak chęci powrotu pozwanej do Krakowa, co pozwana wyraziła w przesłanym powodowi liście. Utrzymanie tego związku nie leży więc w interesie żadnej ze stron.
Strony nie mają również wspólnych małoletnich dzieci, co ewentualnie mogłoby wpływać na potrzebę utrzymania związku małżeńskiego i brak zasadności niniejszego powództwa.

    Dowód: Zeznania świadków: 
        1.

< >

Komentarze: Pozew o rozwód bez orzekania o winie

 • Jan 2013-06-25 14:42:56

  Re: Pozew o rozwód bez orzekania o winie

  Jak to bzdety?

 • joanna 2012-08-05 20:17:43

  Re: Pozew o rozwód bez orzekania o winie

  czesc prosze o pomoc tu sa same bzdet niewiem jak mam napisac pismo pozew o rozwód bez orzekania winy


Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.