Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Nowa rekrutacja na praktyki ELSA Kraków : lipiec - październik

(fot. ELSA Kraków)
Strona 2 z 3

Chajec, Don-Siemion & Żyto Spółka komandytowa- Obsługa podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie. Przygotowywanie opinii na temat prawa polskiego dla podmiotów zagranicznych. Więcej informacji na stronie internetowej: www.cdz.com.pl

Kod: Pol-Kra-04


Wymagania:
· dobra znajomość prawa cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa własności przemysłowej i prawa
autorskiego
· dobra znajomość języka angielskiego
· IV, V rok studiów
· obsługa komputera

Zadania praktykanta:
· przygotowywania projektów pism procesowych i projektów opinii prawnych przy wsparciu pracowników
kancelarii
· badanie akt rejestrowych spółek handlowych
· badanie ksiąg wieczystych
· czynności biurowe


Warunki:
· rozmowa informacyjna
· praktyka miesięczna lub dłuższa

Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa Kancelaria radców prawnych- Prawo gospodarcze, 16 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-05


Wymagania:
· bardzo dobra znajomość części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań, prawa gospodarczego, prawa
handlowego, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa autorskiego, prawa wekslowego i czekowego, prawa
ubezpieczeniowego i prawa upadłościowego
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego, mile widziana znajomość innego języka obcego
· znajomość obsługi komputera

Zadania praktykanta:
· przygotowywanie projektów umów, opinii, pism procesowych
· tłumaczenie tekstów, przepisywanie tekstów

Warunki:
· dyspozycyjność
· praktyka miesięczna

Kania Stachura Bałaziński Toś Kancelaria Radców Prawnych s.c.- Obsługa podmiotów gospodarczych, 3 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-06

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i zobowiązań oraz prawa
gospodarczego
· dobra znajomość prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeniowego, prawa wekslowego i czekowego
oraz postępowania cywilnego i administracyjnego
· dostateczna znajomość prawa handlowego, prawa finansowego oraz prawa lokalowego
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego
· znajomość MS Word i Excel

Zadania praktykanta:
· załatwianie spraw w sądzie i urzędach
· zapoznanie się z pracą sekretariatu kancelarii, zasadami obiegu korespondencji
· uczestnictwo w sporządzaniu projektów pism, gromadzeniu materiałów do sporządzania opinii prawnych i
pism procesowych

Warunki:
· krótka rozmowa kwalifikacyjna
· praktyka miesięczna

Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy Kancelaria prawna- Prawo korporacyjne i inwestycje budowlane, 5 zatrudnionych

Pol-Kra-07

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i zobowiązań, postępowania
cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa gospodarczego publicznego i ekonomii
· dobra znajomość prawa konkurencji, prawa finansowego, prawa upadłościowego
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego
· znajomość obsługi komputera
· komunikatywność, dyspozycyjność, punktualność

Zadania praktykanta:
· pomoc dla prawników kancelarii, w tym prace w zespole opracowującym części prawne prospektów
emisyjnych, dokumentacji zmian korporacyjnych

Warunki:
· praktyka miesięczna lub dwumiesięczna

Jan Znamiec- Kancelaria Adwokacka- Prawo cywilne, karne, gospodarcze, rodzinne, 3 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-08

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość z następujących gałęzi prawa: cz. Ogólna prawa cywilnego, prawo rzeczowe,
prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo
konstytucyjne, prawo gospodarcze, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, postępowanie
karne
· dobra znajomość prawa gospodarczego publicznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, prawa pracy,
prawa międzynarodowego prywatnego, prawa rolnego, prawa autorskiego, prawa instytucji europejskich
· mile widziana znajomość prawa międzynarodowego publicznego, prawa ochrony środowiska, prawa
ubezpieczeniowego, prawa wekslowego i czekowego, prawa lokalowego, teorii prawa, ekonomii,
socjologii, filozofii
· dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego
· obsługa komputera: MS Word, MS Excel

Zadania praktykanta:
· przygotowywanie projektów pism procesowych, umów, prace biurowe
Warunki:
· studenci IV i V roku
· praktyka miesięczna

Doradztwo Podatkowe J.Pustuł, M.Przywara- Doradztwo podatkowe, 3 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-09

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa zobowiązań,
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa
administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa finansowego i prawa handlowego
· dostateczna znajomość prawa autorskiego
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego
· znajomość obsługi komputera

Zadania praktykanta:
· analiza pism programów podatkowych, wyroków NSA
· przygotowywanie projektów wniosków/opinii
· przygotowywanie przeglądu prasy podatkowej

Warunki:
· praktyka miesięczna

Stoiński Świerczyński Adwokaci Radcowie Prawni s.c. Kancelaria radców prawnych i adwokatów- Prawo gospodarcze, obrót nieruchomościami, 7 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-10

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego i handlowego, cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i
prawa rzeczowego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego publicznego, prawa upadłościowego
oraz prawa pracy
· dobra znajomość prawa wekslowego i czekowego, autorskiego, lokalowego oraz Unii Europejskiej
· podstawowa znajomość zasad dotyczących dokumentów księgowych
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
· biegła obsługa MS Word, Lex


Zadania praktykanta:
· przygotowywanie prostych pism, opinii
· wyszukiwanie orzecznictwa, literatury do potrzeb poszczególnych spraw
· załatwianie drobnych sprawa w sądach i urzędach

Warunki:
· duża dyspozycyjność czasowa (obecność codziennie od 4-6 godzin)
· praktyka miesięczna

Kancelaria Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik- obsługa przedsiębiorców, 8 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-11

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa wekslowego
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego, postępowania cywilnego i
administracyjnego, prawa autorskiego, prawa pracy i prawa podatkowego
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego
· obsługa MS Windows, MS Office, Lex

Zadania praktykanta:
· sporządzanie projektów pism procesowych, opinii
· bieżąca pomoc pracownikom kancelarii

Warunki:
· praktyka miesięczna

Foryś Wojciechowski sp.k. Kancelaria Radców Prawnych- prawo gospodarcze, obrót nieruchomościami, 5 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-12

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego, postępowania
cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, gospodarczego publicznego, prawa autorskiego oraz
prawa wekslowego i czekowego (niekoniecznie wszystkich wymienionych)
· dobra znajomość prawa konkurencji, prawa finansowego, prawa lokalowego
· mile widziana znajomość zamówień publicznych i prawa energetycznego
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego i dobra języka angielskiego prawniczego
· mile widziane prawo jazdy i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów
· znajomość obsługi komputera

Zadania praktykanta:
· praca w zespole pod kierownictwem radcy prawnego
· pomoc w czynnościach merytorycznych dla prawników
· czynności paralegal (np. tłumaczenie tekstów prawnych)

Warunki:
· dyspozycyjność

A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria radców prawnych- prawo pracy, 7 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-13


Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa pracy
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań oraz postępowania cywilnego
· dobra znajomość języka angielskiego

Zadania praktykanta:
· sporządzanie projektów pism procesowych i opinii prawnych
· przygotowywanie oraz analizowanie orzecznictwa dla konkretnych spraw prowadzonych przez kancelarię
· przygotowywanie materiału dowodowego w sprawach prowadzonych przez kancelarię

Warunki:
· podpisanie przez praktykanta umowy o zachowaniu poufności
· praktyka miesięczna

Frączyk & Frączyk Kancelaria radców prawnych- Prawo cywilne, prawo gospodarcze, zamówienia publiczne, 10 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-14

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, postępowania cywilnego, prawa
handlowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego
· dobra znajomość prawa rzeczowego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz postępowania
administracyjnego
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego

Zadania praktykanta:
· przygotowywanie projektów pism procesowych i opinii prawnych
· badanie akt rejestrowych i ksiąg wieczystych

Warunki:
· dla studentów od II roku
· praktyka miesięczna

A. Sobczak & K. Gajda Kancelaria radców prawnych- sprawy gospodarcze i cywilne, 8 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-15

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa gospodarczego
· dobra znajomość prawa handlowego i postępowania cywilnego
· dostateczna znajomość prawa pracy
· dobra znajomość j. angielskiego, mile widziana znajomość j. niemieckiego

Zadania praktykanta:
· pisanie projektów opinii prawnych
· przygotowywanie pism procesowych

Warunki:
· praktyka miesięczna

< >

Komentarze: Nowa rekrutacja na praktyki ELSA Kraków : lipiec - październik

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 2
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.