Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Nowa rekrutacja na praktyki ELSA Kraków : lipiec - październik

(fot. ELSA Kraków)
Strona 3 z 3

Internetowy serwis prawniczy Legalsupport sp. z o.o.

Kod: Pol-Kra-16

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch z następujących gałęzi prawa: cz. ogólna prawa cywilnego,
prawo rzeczowe, zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne, prawo administracyjne,
prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze publiczne, prawo
konkurencji, prawo finansowe i prawo pracy, postępowanie cywilne, administracyjne i karne
· mile widziana dobra znajomość prawa ubezpieczeniowego i upadłościowego oraz dostateczna znajomość
prawa autorskiego, wekslowego i czekowego oraz lokalowego
· biegła obsługa komputera, zwłaszcza MS Word i znajomość Internetu


Zadania praktykanta:
· udzielanie odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin prawa zadawane przez użytkowników serwisu
· pisanie artykułów o tematyce prawnej z przeznaczeniem do zamieszczenia na stronach serwisu

Warunki:
· studenci IV-V roku
· rozmowa kwalifikacyjna
· dużo pracy przy komputerze
· szansa na zatrudnienie z nienormowanym czasem pracy
· praktyka miesięczna
· w sprawie przyjęcia – kontakt bezpośredni aplikujących na adres: redakcja@e-prawnik.pl

Federacja Konsumentów- Poradnictwo konsumenckie, 5 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-17

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań oraz postępowania cywilnego, mile
widziana znajomość prawa konkurencji, prawa ubezpieczeniowego i prawa lokalowego
· dobra znajomość prawa rzeczowego, prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego i handlowego oraz
prawa i instytucji UE
· dostateczna znajomość języka angielskiego

Zadania praktykanta:
· udzielanie porad prawnych (bezpośrednich, telefonicznych oraz pisemnych)
· przygotowywanie wystąpień pisemnych dla przedsiębiorców oraz projektów pozwów i pism procesowych

Warunki:
· praktyka miesięczna

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów- Prawo konsumenckie, 5 zatrudnionych (miesiące: lipiec, wrzesień, październik)

Kod: Pol-Kra-18

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań oraz ustawodawstwa regulującego obrót
konsumencki
· dobra znajomość postępowania cywilnego, prawa konkurencji, prawa ubezpieczeniowego, prawa
lokalowego, prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa i instytucji UE

Zadania praktykanta:
· udzielanie porad prawnych (bezpośrednich, telefonicznych oraz pisemnych)
· przygotowywanie wystąpień pisemnych dla przedsiębiorców oraz projektów pozwów i pism procesowych

Warunki:
· dla studentów IV i V roku, ewentualnie dla studentów III roku, którzy egzamin z cz. I prawa cywilnego
zdali na ocenę co najmniej dobrą
· praktyka miesięczna

Dział Prawny MIX – ELECTRONICS S.A.- Obsługa podmiotów gospodarczych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo pracy


Kod: Pol-Kra-19

Wymagania:
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego, prawa gospodarczego i
handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego
· dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, LEX), poruszanie się po Internecie
· umiejętność pracy w zespole, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, punktualność
· mile widziane prawo jazdy

Zadania praktykanta:
· analiza przepisów prawnych i przygotowywanie projektów umów, informacji prawnych i pism
procesowych, analiza stanów faktycznych i prawnych
· załatwianie bieżących spraw w sądach i organach administracji
· śledzenie zmian przepisów prawnych i przygotowywanie w tym zakresie informacji dla klientów, przegląd
piśmiennictwa i orzecznictwa
· badanie akt rejestrowych spółek handlowych
· badanie ksiąg wieczystych
· czynności biurowe

Warunki
· studenci III – V roku studiów
· dyspozycyjność czasowa (praca minimum 2 razy w tygodniu w wybranych przez Praktykanta dniach od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)
· list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
· praktyka miesięczna,
· po miesięcznej praktyce wybranym osobom zostaną zaproponowane płatne staże
UWAGA!: Praktyka odbywać się będzie przynajmniej 1 dzień w tygodniu w siedzibie Spółki w Skawinie
przy ul. Krakowskiej 87 (zaraz za granicami Krakowa).

Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Prawny i Nadzoru
 

Kod: Pol-Kra-20

Wymagania:
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego,
prawa finansowego oraz postępowania cywilnego
· dostateczna znajomość prawa konstytucyjnego i prawa pracy
· dobra umiejętność obsługi komputera

Zadania praktykanta:
· zapoznanie się z zakresem spraw prowadzonych w Wydziale w kontekście kompetencji wojewody i z
funkcjonowaniem administracji publicznej
· dokonywanie oceny legalności aktów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego i analiza
prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawie naruszeń prawa w tych aktach
· przygotowywanie projektów aktów nadzoru wydawanych przez wojewodę
· uczestnictwo w postępowaniach przed WSA

Warunki:
· dodatkowo należy złożyć formularz „Aktywni w Administracji” (dostępny na stronie ELSA Kraków
w zakładce FORMULARZE jako „Formularz na praktyki do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego” )
· praktyka miesięczna

Agencja Nieruchomości Rolnych – Biuro w Krakowie
 

Kod: Pol-Kra-21

Wymagania:
· znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego, postępowania
cywilnego i administracyjnego, prawa rolnego, mile widziana znajomość prawa geodezyjnego i
kartograficznego

Zadania praktykanta:
· spisywanie umów sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa
· badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów

Warunki:
· dla studentów od III roku
· praktyka miesięczna

Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Doradztwo podatkowe, 85 zatrudnionych.

Kod: Pol-Kra-22

Wymagania:
 bardzo dobra znajomość części ogólnej prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego,
prawa i instystucji Unii Europejskiej, ekonomii,
 dobra znajomość prawa finnsowego, prawa podatkowego oraz postepowania podatkowego,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobra znajomość języka niemieckiego,
 znajomość obsługi komputera, systemu Legalis, mile widziane podstawy księgowości,

Zadania praktykanta:
· sporządzanie opinii podatkowych,
· udział w audytach i pisanie raportów z audytów,
· bieżące doradztwo w sprawach podatkowych,

Warunki:
 praktyka miesięczna,
 dla studentów III – V rok,
 dyspozycyjność: minimum 3 dni w tygodniu (po 8 godzin),
 list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna,

Kancelaria radcy prawnego Krystyna Syktus Prawo gospodarcze, cywilne, handlowe, pracy, 1 zatrudniony.
 

Kod: Pol-Kra-23

Wymagania:
 dobra znajomość części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań, postępowania cywilnego, prawa
handlowego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego,
 dostateczna znajomośc języka angielskiego,
 umiejętnośc obsługi komputera (MS Office, Lex),

Zadania praktykanta:
 przygotowywanie pism procesowych i projektów opinii prawnych,
 załatwianie bieżących spraw w sądach, organach administracji,
 analizowanie umów,

Warunki:
 praktyka miesięczna z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy,
 rozmowa kwalifikacyjna,
 dla studentów od III roku,
 dyspozycyjność,

Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni. Sp. p. Kancelaria prawna

Kod: Pol-Kra-24

Wymagania:
 dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań, postępowania cywilnego, prawa
handlowego, prawa gospodarczego, finansowego, ubezpieczeniowego,
 mile widziana ale nie obowiązkowa bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 znajomość komputera, MS Word, Windows,

Zadania praktykanta:
 sporządzanie pozwów i pism sądowych,
 wizyty w sądzie,
 pomoc przy sporządzaniu pism sądowych i pozwów,
 zbieranie materiałów do pism sądowych i opinii prawnych,

Warunki:
 czas praktyki do uzgodnienia,

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Miśkowicz Obsługa prawna przedsiębiorstw, 5 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-25

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa
gospodarczego i handlowego oraz postępowania cywilnego
· dobra znajomość prawa pracy i prawa upadłościowego
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zadania praktykanta:
· badanie ksiąg wieczystych, akt rejestrowych spółek
· przygotowywanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych
· rozwiązywanie bieżących zagadnień prawnych

Warunki:
· praktyka miesięczna
· dla studentów od III roku

AdAc Sp. z o. o.- Doradztwo podatkowe, audyt finansowy, księgowość, 20 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-26

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa
gospodarczego i handlowego
· bardzo dobra znajomość prawa finansowego
· dobra znajomość ekonomii
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zadania praktykanta:
· wyszukiwanie informacji – interpretacje, orzeczenia
· sporządzanie projektów opinii, pism procesowych
· pomoc w audytach podatkowych – porządkowanie dokumentacji audytowej

Warunki:
· praktyka miesięczna
· dla studentów od III roku

Kancelaria Adwokacka Mieczysław Paczka (NOWA W OFERCIE!!!)

Pol-Kra-29

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego,
postępowania cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, handlowego, gospodarczego
· dobra znajomość prawa karnego, procedury karnej i prawa upadłościowego
· dobra znajomość języka angielskiego oraz znajomość programów pakietu MS Office oraz Legapolis i
Lexpolonica

Zadania praktykanta:
· sporządzanie pism procesowych
· przygotowywanie opinii prawnych
· nadzorowanie postępowań egzekucyjnych

Warunki:
· praktyka miesięczna (z możliwością przedłużenia)

Praktyki w Krakowie dla studentów administracji:

Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Prawny i Nadzoru

Kod: Pol-Kra-20

Agencja Nieruchomości Rolnych – Biuro w Krakowie

Kod: Pol-Kra-21

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji

Kod: Pol-Kra-27

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa pracy
· dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego,
prawa gospodarczego i handlowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa finansowego oraz
postępowania administracyjnego
· znajomość MS Excel

Zadania praktykanta:
· analiza umów zawieranych przez przedsiębiorców i dokumentacji kadrowej
· nadzór nad funkcjonowaniem organów osób prawnych
· kontakt z KRS
Warunki:
· praktyka miesięczna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków Wydział Nieruchomości

Pol-Kra-28

Wymagania:
· dobra znajomość prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
· podstawowa obsługa komputera

Zadania praktykanta:
· sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych
· prowadzenie spisu dokumentów dla celów archiwizacyjnych

Warunki:
· praktyka miesięczna
· dla studentów od I roku!
! Zapraszamy również do aplikowania na praktyki ogólnopolskie (w Warszawie) oraz
międzynarodowe (w całej Europie). Szczegółowe informacje dotyczące tych praktyk znajdują
się w osobnych ogłoszeniach dostępnych na stronie ELSA Kraków oraz na tablicy ogłoszeń
działu praktyk (STEP*)

Źródło: ELSA Kraków

< >

Komentarze: Nowa rekrutacja na praktyki ELSA Kraków : lipiec - październik

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.