Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Nowa rekrutacja na praktyki ELSA Kraków : lipiec - październik

(fot. ELSA Kraków)
Strona 1 z 3

Oferta Lokalnych Praktyk Studenckich ELSA Kraków (miesiące lipiec - październik 2010)

Żeby dostać praktykę, należy wybrać max. 4 pozycje z poniższej oferty i złożyć wymagane dokumenty:
· formularz aplikacyjny (dostępny na stronie www.krakow.elsa.org.pl oraz w ksero w Collegium Novum)
· CV
· opcjonalnie list motywacyjny (zwiększa szanse na przyjęcie na praktykę)
· opcjonalnie wszelkie zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty i opinie

na praktyki lokalne - w wyznaczonych terminach dyżurów w biurze ELSA, (rekrutacja odbywa
się trzy razy w roku na określone miesiące: listopad-luty; marzec-czerwiec; lipiec-październik)Przyjęcie na praktykę następuje na podstawie złożonych dokumentów, ale czasem przeprowadzane są dodatkowo rozmowy kwalifikacyjne. Aplikując na praktykę wpisz jej kod i preferowany termin. Nie zapomnij podpisać się na końcu. Na każdą praktykę potrzebny jest oddzielny komplet dokumentów.
Możesz aplikować na 4 różne praktyki w różnych terminach ( na jeden miesiąc max. 1 aplikacja).
Pisząc zarówno CV jak i list motywacyjny pamiętaj, aby zindywidualizować je pod kątem konkretnego pracodawcy i jego wymagań, m.in. kładąc nacisk na te spośród Twoich umiejętności (doświadczeń), które mogą być dla niego szczególnie przydatne.
Wypełniając rubrykę znajomości prawa nie musisz kierować się uzyskaną na egzaminie oceną, ale indywidualnym odczuciem, przy czym zdecydowanie zalecamy szczerość i obiektywizm przy ocenie własnych umiejętności. Wypełniasz oczywiście pola tylko tych przedmiotów, które zdawałeś lub masz o nich jakieś konkretne pojęcie.
Całość należy złożyć w koszulce foliowej. Opłata aplikacyjna wynosi 5 zł za jeden złożony formularz. Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania plakatów oraz ulotek informacyjnych, a także na pokrycie kosztów współpracy z kancelariami i urzędami (koszty kontaktu i dojazdu) .


UWAGA! Formularz aplikacyjny jest przez nas przyjmowany jedynie w przypadku, gdy wyrażono w nim zgodę na zamieszczenie wyników na stronie internetowej ELSA Kraków.
Praktyki mogą być zaliczone jako obowiązkowe zgodnie z zasadami ustalonymi przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk (szczegóły w odrębnym ogłoszeniu dostępnym na stronie ELSA Kraków i tablicy ogłoszeń działu praktyk (STEP) na II piętrze w pobliżu pok. 216 Pałac Larischa).

Aby ułatwić nam pracę, a Wam wybór praktykodawcy chcielibyśmy Was prosić o wypełnienie ankiety osoby, które odbyły już praktykę. Ankieta jest dostępna po adresem:


http://webankieta.pl/ankiety/w1hpwcu35wec


Jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał(a) zrezygnować z praktyki zadzwoń do nas, a nie bezpośrednio do praktykodawcy. !!!
Przypominamy również o konieczności przestrzegania Regulaminu Programu Praktyk Lokalnych ELSA Kraków ( dostepny na stronie: www.krakow.elsa.org.pl).

Życzymy powodzenia!

Dyżury działu praktyk (STEP*):


Ustalane będą każdorazowo przed określoną turą rekrutacji:


· w maju (rekrutacja na praktyki w miesiącach: lipiec - październik)

1) 20 maja (czwartek) godz. 15.00 – 16.00

2) 25 maja (wtorek) godz. 13.00 – 14.00

3) 27 maja (czwartek) godz. 13.30 – 15.00 (ostateczny termin!!!)


Należy za każdym razem w określonym wyżej miesiącu śledzić informacje na stronie internetowej ELSA Kraków, forum studentów prawa lex.edu.pl oraz na plakatach na wydziale. W tych miejscach będą zawsze zamieszczane terminy konkretnych dyżurów. Należy również mieć na uwadze, że nie zawsze wszystkie kancelarie będą brały udział w danej rekrutacji – za każdym razem kancelaria
decyduje czy potrzebuje praktykantów. Przed każdą rekrutacją (na tydzień przed pierwszym dyżurem) pojawi się na stronie ELSA Kraków, forum.lex.edu.pl i w ksero w CN aktualna oferta z kancelariami, które uczestniczą w odpowiedniej rekrutacji.
wszystkie dyżury w biurze ELSA w pokoju 216 przy ul. Brackiej 12

Dodatkowe informacje o praktykach lokalnych (nie informujemy o wynikach rekrutacji tą drogą):
Damian Dynak - damian.dynak@gmail.com – tel. 668 373 119
Agata Langowska - langowska.agata@gmail.com – tel. 504 929 584
Marta Zarzeczna - marta.zarzeczna@hotmail.com – tel. 728 368 919

oraz na stronach internetowych:
www.krakow.elsa.org.pl – krakowska strona praktyk studenckich
www.praktykiprawnicze.pl – ogólnopolski portal praktyk prawniczych ELSA Poland
www.elsa.org – Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich – STEP


Informacje na temat dyżurów, zasad rekrutacji itd. zamieszczone są także na tablicy działu praktyk.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy na dyżur Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich:

Każda środa w godz. 17.30 – 18.30, pok. 216 w Pałacu Larischa

PRAKTYKODAWCY:

Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci SP.P- Obsługa podmiotów gospodarczych, 20 zatrudnionych

Kod: Pol-Kra-01

Wymagania:
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa
gospodarczego i handlowego, prawa wekslowego i czekowego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz
postępowania cywilnego
· dobra znajomość prawa konkurencji, prawa finansowego i podatkowego
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego, niemieckiego, dobra znajomość j. francuskiego, j. hiszpański
· znajomość obsługi komputera, MS Excel i MS Outlook

Zadania praktykanta:
· przygotowywanie pism procesowych i przedprocesowych, sporządzanie opinii i informacji prawnych
· udział w negocjacjach, tłumaczenie tekstów prawnych
· załatwianie bieżących spraw w sądach i organach administracji

Warunki:
· dla studentów III-V roku
· dyspozycyjność (min. 2-3 dni w tygodniu po 8 h)
· list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
· praktyka miesięczna

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna SP.K.- Prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo cywilne,  prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kod: Pol-Kra-02


Wymagania:
· obligatoryjna znajomość prawa autorskiego!
· bardzo dobra znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego, prawa
gospodarczego i handlowego, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa podatkowego
i prawa własności przemysłowej
· znajomość obsługi komputera, poruszanie się po Internecie
· bardzo dobra znajomość j. angielskiego (terminologii prawniczej)

Zadania praktykanta:
· analiza przepisów prawnych i przygotowywanie projektów umów, informacji prawnych i pism procesowych
· załatwianie bieżących spraw w sądach i organach administracji
· analizowanie umów, przygotowywanie opinii prawnych
· śledzenie zmian przepisów prawnych i przygotowywanie w tym zakresie informacji dla klientów, przegląd
piśmiennictwa i orzecznictwa

Warunki:
· dla studentów, którzy ukończyli IV rok studiów (wyjątkowo III rok)
· duża dyspozycyjność czasowa (praca od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)
· list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
· praktyka miesięczna

Mikulski i Wspólnicy- Obsługa podmiotów gospodarczych

Kod: Pol-Kra-03


Wymagania:
· bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego i handlowego, mile widziana znajomość prawa własności
intelektualnej
· znajomość cz. ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego, prawa wekslowego i czekowego,
prawa publicznego gospodarczego oraz prawa konkurencji
· umiejętność pracy w zespole, operatywność, poruszanie się po Internecie
· dobra znajomość j. angielskiego

Zadania praktykanta:
· przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych, analiza stanów faktycznych i prawnych
· zapoznanie się z zasadami funkcjonowania kancelarii
· praca na komputerze

Warunki:
· list motywacyjny, rozmowa wstępna
· duża dyspozycyjność czasowa (praca do godz. 18.00)
· praktyka miesięczna

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 6
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.