Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Tajemnice firmowe i nieuczciwa konkurencja

(fot. www.morguefile.com/mconnors)

Zapraszamy na 61. edycję seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego TAJEMNICE FIRMOWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, 27 sierpnia 2013 r.

Program:
10:00    Wykład i dyskusja: Tajemnica przedsiębiorstwa. Znaczenie prawne i
ekonomiczne
- Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
- Czym w rzeczywistości jest tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady
- Wartość gospodarcza informacji
- Środki bezpieczeństwa informacji
- Zasada relatywnej tajemnicy informacji
- Umowa o zachowaniu poufności
- Ochrona informacji zapamiętanych
- Tajemnica przedsiębiorstwa a relacje biznesowe
- Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
- Przykłady naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa w oparciu o orzecznictwo zagraniczne i najnowsze orzecznictwo krajowe
- Tajemnica przedsiębiorstwa a inne czyny nieuczciwej konkurencji Robert Solga, Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

11:30    Wykład i dyskusja: Zasady ochrony informacji poufnych pracodawcy
- Zasady ochrony informacji poufnych w stosunku pracy
- Granica pomiędzy pracowniczym know - how, a informacjami poufnymi pracodawcy
- Klauzule o zachowaniu poufności w umowach o pracę
- Odpowiedzialność za bezprawne wykorzystanie przez pracownika informacji poufnych pracodawcy Roman Bieda, Maruta i Wspólnicy

12:30    Lunch

13:00    Wykład: Patenty a tajemnica przedsiębiorstwa - co jest bardziej
efektywne w ochronie produktu na rynku?
- Przedmiot i czas ochrony patentowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa - różnice w zastosowaniu do konkretnych produktów (inżynieria wsteczna), usług, informacji
- Droga do uzyskania ochrony patentowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa:
Ochrona patentowa w polskim systemie prawnym Patent międzynarodowy (PCT) Patent europejski i inne patenty regionalne
- Roszczenia wynikające z naruszeń patentu lub tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie prawa polskiego - porównanie efektywności
- Ochrona patentowa i tajemnicy przedsiębiorstwa w wybranych krajach na
świecie:
Różnice w reżimach prawnych
Roszczenia wynikające z naruszeń
Bogusław Wieczorek

13:40    Wykład: Tajemnica przedsiębiorstwa w prawie zamówień publicznych
- Dopuszczalność zastrzeżenia niejawności części oferty
- Badanie zasadności zastrzeżenia poufności - obowiązki zamawiającego
- Odwołanie od decyzji zamawiającemu o odmowie udostępnienia ofert - przegląd orzecznictwa
- Możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w tzw. procedurach negocjacyjnych
- Jawność umów w sprawie zamówienia publicznego Bohdan Widła, Maruta i Wspólnicy

14:20    Wykład: Informacja publiczna a tajemnica przedsiębiorstwa
- Konstytucyjne, międzynarodowe i ustawowe podstawy prawa dostępu do informacji publicznej
- Tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka odmowy dostępu do informacji publicznej (art. 5 ust. 2 ustawy)
- Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy - procedura odwoławcza
- Praktyka - omówienie przykładów (np. dostęp do wokand sądowych)
- Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej (rozporządzenie
1049/2001) a "ochrona interesów handlowych osób fizycznych i prawnych" - ramy prawne, przegląd orzecznictwa Barbara Grabowska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

15:00    Przerwa na kawę

15:15    Wykład: Zasady ochrony informacji poufnych w trakcie negocjacji
handlowych
- Zakres i warunki ochrony informacji poufnych przekazanych podczas negocjacji
- Odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych udostępnionych podczas negocjacji Roman Bieda, Maruta i Wspólnicy

15:45    Wykład: Klauzule poufności w umowach obrotu gospodarczego
            zaproszenie do wygłoszenia wykładu zostało skierowane do Piotra Schramma, Kancelaria Gessel

16:30    Zakończenie seminarium

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 27 sierpnia 2013 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:

560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do dnia 16 sierpnia 2013 r.
660 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu od dnia 17 sierpnia 2013 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________


Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem - formularz w załączeniu
bądź elektronicznie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/tfnk/formularz_cc.php

Komentarze: Tajemnice firmowe i nieuczciwa konkurencja

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 4
  • 5
  • 9
  • osób

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.