Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Kodeks postępowania cywilnego

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Czy sąd może udzielać stronom niezbędnych pouczeń?

 • może kiedy uzna, że jest to celowe,
 • może, jeśli jest to uzasadnione, a strona występuje bez adwokata lub radcy prawnego,
 • nie może, bowiem narusza to zasadę bezstronności sądu.

2. Kto ma prawo przeglądać akta sprawy?

 • tylko strony,
 • strony i uczestnicy,
 • strony, a uczestnicy tylko w niektórych wypadkach.


3. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu:

 • zawsze,
 • na sądzie nie ciążą takie powinności,
 • tylko jeśli nie wpłynie to negatywnie na wyjaśnienie sprawy.

4. Do właściwości sądów okręgowych nie należą sprawy:

 • o ustalenie nieistnienia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, w której odwołano członka zarządu,
 • o rozwiązanie przysposobienia,
 • o zapłatę 150 000 zł., jeśli dochodzi się tego roszczenia w postępowaniu upominawczym.

5. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu może nastąpić:

 • tylko do momentu doręczenia pozwu,
 • tylko do momentu wdania się w spór co do istoty sprawy,
 • tylko do momentu zamknięcia rozprawy.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.