Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Kodeks postępowania karnego roz.I-IV

Łączna liczba pytań w teście: 15

Twój wynik: 0 / 0

1. Zasada \"in dubio pro reo\" oznacza:

 • Nieistotne wątpliwości rozstrzyga się na korzyść pozwanego.
 • Wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
 • Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

2. Umorzenie absorpcyjne jest możliwe wyłącznie gdy czyn jest:

 • zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5
 • zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3
 • zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2


3. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postę-powania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej cięż-kiej choroby, postępowanie:

 • zawiesza się,
 • umarza się,
 • wstrzymuje się.

4. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż:

 • miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące.

5. Sąd okręgowy orzeka w I instancji w sprawach o:

 • występki,
 • o występki określone w ustawie
 • nigdy nie orzeka w sprawie występków.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.