Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Kodeks spółek handlowych

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. 1.Zbycie przez spółkę akcyjną zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

 • a.jest ważne o ile walne zgromadzenie wyraziło zgodę w postaci uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów, jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego
 • a.jest ważne o ile walne zgromadzenie wyraziło zgodę w postaci uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów,
 • a.jest ważne o ile walne zgromadzenie wyraziło zgodę w postaci uchwały podjętej większością trzech piątych głosów,
 • a.jest ważne o ile walne zgromadzenie wyraziło zgodę w postaci uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów,

2. Jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi inaczej to:

 • żądanie wyłączenia wspólnika ze spółki przysługuje jedynie wszystkim pozostałym wspólnikom, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.
 • zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie jest możliwe tylko za zgodą spółki,
 • mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
 • wspólnik nie ma prawa indywidualnej kontroli,


3. Zmiana umowy spółki jawnej:

 • zawsze wymaga zgłoszenia w rejestrze przedsiębiorców.
 • wymaga formy aktu notarialnego,
 • wymaga wpisu konstytutywnego w rejestrze przedsiębiorców,
 • wymaga zgłoszenia w rejestrze przedsiębiorców tylko w przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych,

4. W spółce partnerskiej prawo partnera do reprezentowania spółki:

 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 • nie przysługuje partnerowi tylko wtedy, gdy został go pozbawiony z ważnych powodów,
 • przysługuje wszystkim partnerom samodzielnie jeżeli umowa spółki tak stanowi,
 • przysługuje zarządowi spółki powołanemu uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymagania,

5. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:

 • żadne z powyższych.
 • do wysokości wniesionego wkładu,
 • do wysokości sumy komornej,
 • istniejące w chwili wpisania go do rejestru,

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.