Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Kodeks spółek handlowych

Łączna liczba pytań w teście: 22

Twój wynik: 0 / 0

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • jej wyłącznym udziałowcem nie może być inna spółka prawa handlowego
 • może być zawiązana wyłącznie przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • może być zawiązana wyłącznie przez jedną osobę fizyczną
 • może być zawiązana przez jedną lub kilka osób

2. Wskaż zdanie prawdziwe

 • wartość nominalna udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż 1 zł
 • kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 50.000 zł
 • do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się wprost przepisy o zgromadzeniu wspólników
 • żadna z powyższych


3. Spółka z o. o. w organizacji

 • określenie w organizacji dotyczy tylko spółek osobowych, nigdy kapitałowych, które powstają dopiero z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru
 • może zawierać oznaczenie \"w organizacji\"
 • może być reprezentowana przez zarząd
 • musi być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników posiadających większość udziałów

4. Wskaż zdanie prawdziwe

 • umowa spółki z o.o. nie może ograniczać prawa wstąpienia do spółki małżonka wspólnika, którego udział objęty jest małżeńską wspólnością majątkową
 • na udziały wspólników w zysku spółki z o.o. mogą być wystawiane dokumenty imienne, na okaziciela
 • umowa spółki z o.o. może przyznać wspólnikowi dodatkowe uprawnienia pod warunkiem, spełnienia określonych świadczeń
 • zbycie udziału lub jego części przez wspólnika może nastąpić jedynie za zgodą pozostałych wspólników

5. Umowa spółki z o.o.

 • nie może przyznawać dodatkowych uprawnień członkom zarządu ponad te, o których mówi Kodeks spółek handlowych
 • może przewidywać wypłatę zaliczki na dywidendę przez zarząd w sytuacji, gdy spółka posiada środki na jej wypłatę
 • może przewidywać wypłatę dywidendy za lata poprzednie, jednak nie wcześniej niż raz na 3 lata
 • nie może ustanowić innego sposobu powołania zarządu niż przez uchwałę wspólników

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.