Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Ochrona praw lokatorów

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. W rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów pojęcie właściciela obejmuje:

 • tylko osobę legitymującą się prawem własności do lokalu,
 • każdego wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu,
 • wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu, jeżeli legitymuje się dowolnym prawem rzeczowym.

2. Ustawa o ochronie praw lokatorów w zakresie stosunku najmu lokalów mieszkalnych:

 • jest regulacją kompleksową i w tym zakresie w całości wyłącza Kodeks cywilny,
 • ma charakter jedynie pomocniczy i znajduje zastosowanie w zakresie korzystniejsza dla lokatorów niż wynika to z Kodeksu cywilnego,
 • nie ma charakteru kompleksowego i w niektórych kwestiach w przedmiotowym zakresie nadal znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


3. Obowiązek zapewnienia sprawnego działania urządzeń i instalacji związanych z budynkiem, zapewniające dostęp do wody, energii elektrycznej, gazu i innych mediów:

 • spoczywa na wynajmującym,
 • spoczywa zarówno na wynajmującym jak i na lokatorze,
 • spoczywa na lokatorze.

4. W przypadku podwyżki czynszu, która w skali roku przekracza albo następuje z poziomu wyższego niż 3 procent wartości odtworzeniowej:

 • lokatorzy mogą w terminie 14 dni wystąpić z żądaniem kalkulacji podwyżki,
 • właściciel jest zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymania żądania przedstawić kalkulację pod rygorem nieważności podwyżki,
 • lokatorzy mogą w terminie 14 dni wystąpić z żądaniem kalkulacji podwyżki, a następnie właściciel jest zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania przedstawić kalkulację pod rygorem nieważności podwyżki.

5. W przypadku zakwestionowania podwyżki poprzez wniesienie stosownego powództwa do sądu, lokator winien:

 • opłacać czynsz w podwyższonej wysokości przy czym w przypadku uznania przez sąd podwyżki za niezasadną ? wynajmujący winien zwrócić pobraną różnicę,
 • opłacać czynsz w dotychczasowej wysokości przy czym w przypadku uznania przez sąd podwyżki za zasadną ? lokator winien dopłacić różnicę,
 • do czasu uprawomocnienia się orzeczeniu lokator nie musi opłacać czynszu w ogóle przy czym w zależności od wyniku postępowania może być zobowiązany do zapłaty należnego czynszu.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.