Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Postępowanie cywilne 1

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie jeżeli wymaga tego:

 • ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego,
 • ochrona praworządności i interes społeczny ale nie praw obywateli,
 • wzgląd na zasady współżycia społecznego oraz sprawiedliwość społeczną,

2. Ustalenia wyroku wydanego w postępowaniu karnym co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym:

 • jeżeli jest to wyrok skazujący, nie musi być natomiast prawomocny,
 • jeżeli jest to wyrok skazujący albo uniewinniający pod warunkiem, że jest prawomocny,
 • jeżeli jest to wyrok skazujący i prawomocny zarazem.


3. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz:

 • spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenie dziecka, unieważnienia uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenie dziecka, unieważnienia uznania dziecka oraz przysposobienie dziecka,

4. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi:

 • suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania,
 • zawsze suma świadczeń za okres jego trwania,
 • suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za trzy miesiące,

5. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce:

 • według ostatniego miejsca zameldowania pozwanego w Polsce,
 • według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.
 • właściwość ustala prezes sądu okręgowego ostatniego miejsca pobytu pozwanego w Polsce,

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.