Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo Cywilne

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Zdolność do czynności prawnych

 • posiada każdy od chwili urodzenia aż do śmierci
 • nabywa się z osiągnięciem pełnoletniości
 • w niektórych przypadkach przysługuje także osobom niepełnoletnim

2. Ubezwłasnowolnioną całkowicie może być wyłącznie osoba, która

 • ukończyła 13 lat
 • jest pełnoletnia
 • jest nieletnia.


3. Jeżeli osoba, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawiera umowę do której konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, zgoda ta może być udzielona:

 • wyłącznie przed zawarciem umowy,
 • wyłącznie w trakcie zawierania umowy,
 • także po zawarciu umowy.

4. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonuje jednostronnej czynności prawnej bez zgody przedstawiciela ustawowego. Taka czynność:

 • wymaga potwierdzenia przedstawiciela ustawowego,
 • jest nieważna
 • jest ważna ale nie wywołuje skutków prawnych (jest bezskuteczna)

5. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:

 • opiekuna
 • kuratora
 • opiekuna lub kuratora

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.