Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo cywilne [19.05.2014]

Łączna liczba pytań w teście: 15

Twój wynik: 0 / 0

1. Do majątku osobistego małżonków nie należą:

 • d) przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nabyte przez darowiznę, niezależnie od woli darczyńcy.
 • a) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, chyba że spadkodawca inaczej postanowił;
 • b) przedmioty majątkowe nabyte na podstawie umowy darowizny z jednym z małżonkiem, niezależnie od woli darczyńcy;
 • c) przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nabyte przez dziedziczenie, chyba że spadkodawca postanowił inaczej;

2. Testament notarialny:

 • d) musi być sporządzony przed notariuszem w obecności co najmniej jednego świadka, który składa podpis obok podpisu spadkodawcy.
 • a) jest zwykłą formą testamentu;
 • b) jest formą szczególną testamentu;
 • c) jest nieważny, jeżeli został sporządzony bez obecności trzech świadków,


3. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu i w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim ani nie pozostawił zstępnych, to spadek przypada:

 • d) rodzicom, dziadkom i rodzeństwu spadkodawcy.
 • a) rodzicom spadkodawcy;
 • b) rodzicom i rodzeństwu spadkodawcy;
 • c) rodzicom i dziadkom spadkodawcy;

4. Pasierb (dziecko małżonka spadkodawcy):

 • d) dziedziczy na podstawie ustawy, jeżeli brak jest krewnych spadkodawcy, będących jego spadkobiercami ustawowymi.
 • a) może zostać powołany do dziedziczenia tylko na podstawie testamentu;
 • b) dziedziczy na podstawie ustawy na równi z dziećmi naturalnymi spadkodawcy;
 • c) dziedziczy na podstawie ustawy tak, jakby został przysposobiony w sposób niepełny;

5. A sporządził testament, w którym powołał do całości spadku swoją żonę (B), z którą pozostawał w separacji. Po śmierci A spadek po nim przypadnie:

 • spadkobiercom ustawowym, ale testament tej treści ma takie znaczenie, że żonie (B) będzie przysługiwało w stosunku do spadkobierców ustawowych roszczenie o wypłatę zachowku.
 • spadkobiercom ustawowym, ponieważ małżonek nie może być spadkobiercą drugiego małżonka, z którym pozostaje w separacji;
 • żonie (B), ale dopiero wówczas, gdy brak jest krewnych dziedziczących z mocy ustawy;
 • żonie (B) na podstawie testamentu;

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.