Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo cywilne [6.04.2014]

Łączna liczba pytań w teście: 15

Twój wynik: 0 / 0

1. Unieważnienie małżeństwa bigamicznego.

 • nie jest dopuszczalne w przypadku śmierci małżonka bigamisty.
 • nie jest możliwe po jego ustaniu.
 • może nastąpić wyłącznie na skutek powództwa wniesionego przez prokuratora.
 • nie jest dopuszczalne w przypadku rozwiązania poprzedniego małżeństwa w drodze rozwodu.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, zawrze w jej imieniu umowę sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność tej osoby, bez wymaganego zezwolenia sądu opiekuńczego, to:

 • po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego przedstawiciel ustawowy powinien potwierdzić umowę w formie aktu notarialnego.
 • umowa jest nieważna.
 • umowa staje się ważna z chwilą uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.
 • może ja potwierdzić osoba, w której imieniu zawarto umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.


3. Nabycie w drodze zasiedzenia.

 • użytkowania jest możliwe tylko w wypadku istnienia trwałego i widocznego urządzenia na cudzym gruncie.
 • udziału we współwłasności gruntu nie jest możliwe.
 • rzeczy ruchomej jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadacz jest w dobrej wierze.
 • części cudzego gruntu nie jest możliwe.

4. Roszczenia z tytułu zachowku nie przysługują , jeżeli osoba uprawniona z tytułu zachowku.

 • otrzymała spadek na mocy dziedziczenia ustawowego, niezależnie od jego wartości.
 • odrzuciła spadek przypadający jej z ustawy.
 • otrzymała darowiznę niezależnie od jej wartości.
 • otrzymała spadek na mocy dziedziczenia testamentowego, niezależnie od jego wartości.

5. Oświadczenie skierowane do nieoznaczonego kręgu osób:

 • zawsze stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • nie może mieć prawnej doniosłości.
 • może być oferta tylko wówczas, gdy towarzyszy mu wystawienie na widok publiczny przedmiotu umowy.
 • może być oferta

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.