Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo cywilne - zobowiązania II

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Jeżeli piętnastolatek wyrządził własnym działaniem szkodę, to jego przedstawiciel ustawowy:

 • zawsze odpowiada za szkodę.
 • nie ponosi odpowiedzialności za szkodę,
 • może ponieść odpowiedzialność za szkodę, a jego winę w nadzorze zawsze domniemywa się,
 • ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za brak nadzoru jezli można mu przypisać winę

2. Jeżeli rzecz ruchoma została sprzedana z zastrzeżeniem prawa własności dokonanym w zwykłej formie pisemnej oraz wydana kupującemu, to zastrzeżenie własności jest:

 • jest bezskuteczne wobec wierzycieli kupującego.
 • nieważne
 • ważne, ale zachodzą oraniczenia dowodowe co do faktu jego dokonania,
 • jest w pełni skuteczne,


3. W przypadku udzielenia poręczenia, jeżeli inaczej się nie umówiono:

 • wierzyciel powinien najpierw żądać zaspokojenia od poręczyciela.
 • wierzyciel powinien najpierw żądać zaspokojenia od dłużnika głównego,
 • wierzyciel może żądać zaspokojenia od poręczyciela dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku dłużnika głównego okaże się bezskuteczna,
 • wierzyciel może według swojego wyboru żądać zaspokojenia od dłużnika głównego lub poręczyciela,

4. Jeżeli ustalono odsetki kapitałowe na 18%, to w razie opóźnienia dłużnika wierzyciel:

 • nie może żądać odsetek za opóźnienie, jeżeli nie poniósł szkody.
 • może żądać za opóźnienie tylko odsetek ustawowych,
 • nie może żądać odsetek za opóźnienie, jeżeli jest ono niezawinione,
 • może żądać odsetek za opóźnienie według stopy 18%,

5. W przypadku tzw. solidarności biernej:

 • zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dlużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.
 • jeżeli jeden z dłużników spełnił całe świadczenie może zawsze żądać od pozostałych dłużników solidarnych jego zwrotu w równych częściach,
 • jeżeli jeden z dłużników spełnił całe świadczenie, pozostali współdłużnicy są zawsze zobowiązani solidarnie do jego zwrotu,
 • zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych wywołuje skutek względem współdłużników,

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.