Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z prawa karnego

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Podżeganie do popełnienia przestępstwa może być dokonane:

 • z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym
 • tylko z zamiarem bezpośrednim
 • zasadniczo tylko umyślnie

2. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary:

 • ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza, gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie
 • w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia w
 • w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popeł


3. Działanie w ramach recydywy wielokrotnej będzie można przypisać osobie, która ponownie popełniła przestępstwo:

 • pozbawienia człowieka wolności
 • sfałszowania dokumentu
 • paserstwa, jeśli sprawca popełnił je z użyciem przemocy lub groźby jej użycia

4. Jeśli w okresie biegu przedawnienia karalności występku zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2 zostanie wszczęte postępowanie przeciwko osobie, to karalność takiego występku ustanie z upływem:

 • 15 lat od zakończenia okresu przedawnienia
 • 5 lat od zakończenia okresu przedawnienia
 • 10 lat od zakończenia okresu przedawnienia

5. Górna granica zagrożenia w przypadku przestępstwa o charakterze terrorystycznym wynosi:

 • co najmniej 5 lat
 • co najmniej 8 lat
 • co najmniej 10 lat

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.