Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo karne [17.3.2014]

Łączna liczba pytań w teście: 15

Twój wynik: 0 / 0

1. W przypadku zmiany ustawy karnej przyjmuje się w razie wątpliwości, że:

 • żadna z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna
 • nowa ustawa nie ma charakteru retroaktywnego
 • nowa ustawa ma charakter retroaktywny
 • stosuje się ustawę obowiązująca w czasie popełnienia czynu zabronionego

2. Wskaż poprawną odpowiedź. Ustalono, że sprawca przewidywał możliwość popełnienia czynu zabronionego. Czy to oznacza, iż

 • żadna z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna
 • sprawca na pewno działał umyślnie;
 • sprawca na pewno działał nieumyślnie;
 • sprawca na pewno działał z zamiarem ewentualnym;


3. Wskaż poprawną odpowiedź:

 • żadna z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna
 • nieświadoma nieumyślność to sytuacja, w której sprawca przewidując możliwości popełnienia czynu zabronionego, sądzi, że tego uniknie z uwagi na fakt, iż jego zachowanie nie stanowi naruszenia wymaganych w danych okolicznościach reguł ostrożności,
 • przestępstwa znamienne celem działania sprawcy, to typy, w których strona podmiotowa może przybierać wyłącznie postać zamiaru bezpośredniego,
 • dla przypisania sprawcy odpowiedzialności za nieumyślną realizację znamion typu czynu zabronionego konieczne jest wykazanie, że realizując określone zachowanie naruszył wymagane od niego w danych okolicznościach reguły ostrożności, oraz że przewidywał moż

4. Błąd co do znamion typu czynu zabronionego wyłącza:

 • karalność
 • bezprawność
 • winę
 • umyślność

5. Wskaż poprawną odpowiedź:

 • żadna z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna
 • wszystkie występki są umyślne
 • zbrodni nie można popełnić z zamiarem ewentualnym
 • jeżeli sprawcy wymierzono karę 15 lat pozbawienia wolności, to mógł on popełnić zarówno zbrodnię jak i wystepek

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.