Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo Karne

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Warunkiem koniecznym odpowiedzialności za usiłowanie popełnienia przestępstwa jest, aby:

 • sprawca działał z zamiarem bezpośrednim jego popełnienia
 • zachowanie sprawcy polegało na działaniu
 • skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nie nastąpił- przy przestępstwach materialnych

2. Przestępstwo uważa się (zawsze) za popełnione w Polsce:

 • gdy skutek stanowiący znamię typu czynu zabronionego wystąpił w Polsce
 • tylko gdy zarówno skutek stanowiący znamię typu czynu zabronionego jak i sam czyn miały miejsce w Polsce
 • sprawca w chwili w której dokonane zostało przez Niego przestępstwo materialne popełnione przez zaniechanie znajdował się na terytorium Polski


3. Zbieg przepisów ustawy za chodzi, gdy:

 • sprawca popełnia 2 lub więcej przestępstw
 • ten sam czyn wypełnia znamiona określone w 2 lub więcej przepisach ustawy karnej
 • sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu 2 lub więcej przestępstw

4. Nie jest przestępstwem czyn realizujący znamiona typu czynu zabronionego, którego stopień społecznej szkodliwości:

 • jest nieznaczny
 • jest znikomy
 • nie jest znaczny

5. Karygodność czynu jest wartością:

 • stałą, gdyż zależna jest jedynie od realizacji znamion typu czynu zabronionego
 • zmienną zależną od stopnia winy sprawcy
 • zmienną, zależną od okoliczności przedmiotowych i podmiotowych czynu

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.