Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo Karne

Łączna liczba pytań w teście: 20

Twój wynik: 0 / 0

1. Kodeks karny stosujemy:

 • sprawca w chwili popełniania przestępstwa miał ukończone 14 lat może podlegać odpowiedzialności z kodeksu karnego lub ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w sytuacji znaczącej demoralizacji nieletniego
 • przestępstwo zostaje popełnione za granicą przez obywatela polskiego w sytuacji, bez względu czy czyn w miejscu popełnienia jest zagrożony sankcją karną
 • zawsze w wypadku przestępstwa popełnionego za granicą przez polskiego funkcjonariusza w związku z pełnieniem tam funkcji publicznej
 • w chwili popełnienia danego czynu obowiązywała ustawa depenalizująca dany czyn

2. Usiłowanie nieudolne

 • sąd może odstąpić od wymierzenia kary
 • sąd wymierza karę w granicach jak za przestępstwo dokonane
 • sąd zawsze stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
 • zachodzi gdy sprawca w wyniku braku umiejętności nie dokonuje zamierzonego czynu zabronionego


3. Przestępstwem jest

 • czyn o znikomej społecznej szkodliwości
 • czyn zabroniony przez przepisy administracyjne
 • czyn zabroniony, niezależnie od możliwości przypisania winy sprawcy
 • występek

4. Sprawstwo kierownicze

 • nie może być dokonane w konfiguracji z nieletnim, gdyż w tym wypadku brak jest decydującej przesłanki w postaci zależności służbowej
 • jest jedną z form współsprawstwa
 • realizowane jest w momencie wydania polecenia dotyczącego popełnienia czynu zabronionego
 • współsprawca kierowniczy nigdy nie może odpowiadać za usiłowanie

5. Wskaż zdanie prawdziwe

 • osoba, która ukończyła 15 rok życia zawsze odpowiada za przestępstwo popełnione we współdziałaniu ze współsprawcą
 • niepoczytalność współsprawcy wpływa na odpowiedzialność pozostałych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa
 • cecha sprawcy powodująca łagodniejszą odpowiedzialność nie musi istnieć w chwili popełnienia przestępstwa
 • okoliczność osobista sprawcy warunkująca wyższą sankcję karną, o której współsprawca wiedział decyduje o jego odpowiedzialności za przestępstwo o wyższej karalności, nawet gdy ta okoliczność jego nie dotyczy

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.