Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo konstytucyjne

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Władza zwierzchnia w RP należy do:

 • Prezydenta RP,
 • Narodu
 • Parlamentu

2. Małżeństwo jest określone w Konstytucji jako:

 • Związek dwóch osób, w tym także tej samej płci,
 • Związek dwóch osób odmiennej płci,
 • Związek kobiety i mężczyzny,


3. Wedle przepisów Konstytucji językiem urzędowym w Polce jest:

 • a.Język polski, co jednak nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umówi międzynarodowych,
 • a.Język polski, jednakże z zastrzeżeniem, że w stosunku do obywateli Unii Europejskiej obowiązują także języki urzędowe UE,
 • a.Język polski, chyba, że co innego wynika z traktatów międzynarodowych, których RP jest stroną.

4. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć:

 • Co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senatorów lub Prezydent RP,
 • Co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP,
 • Sejm, Senat lub Prezydent RP.

5. Nakładanie podatków, zgodnie z regulacjami Konstytucji może następować:

 • Wyłącznie w drodze ustawy,
 • W drodze ustaw i rozporządzeń wykonawczych do nich,
 • Także poprzez akty prawa miejscowego.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.