Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo o stowarzyszeniach

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Stowarzyszenie nie jest zrzeszeniem:

 • trwałym,
 • samorządnym,
 • o celach zarobkowych.

2. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje:

 • wyłącznie obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz, w przypadkach wyjątkowych wskazanych w ustawie, obywatelom polskim mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelom polskim i cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.


3. Prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia:

 • nie może być ograniczone;
 • może być ograniczone maksymalnie na okres 1 roku;
 • może być ograniczone ma okres dłuższy niż 1 rok.

4. Stowarzyszenie:

 • podlega zgłoszeniu właściwemu organowi gminy;
 • podlega zgłoszeniu właściwemu organowi województwa;
 • podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

5. Organem nie pełniącym nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jest:

 • wojewoda;
 • wójt;
 • starosta.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.