Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo pracy

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Które z poniższych aktów nie są źródłem prawa pracy:

 • porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę,
 • aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce świadczenia pracy,
 • statut związku zawodowego działającego u danego pracodawcy.

2. Regulacje umowy o pracę naruszające zasady równego traktowania w zatrudnieniu są:

 • ważne ale bezskuteczne,
 • nieważne,
 • ważne, ale dopiero po zatwierdzeniu ich przez zakładową (bądź międzyzakładową) organizację związkową albo inną reprezentacje pracowników ? w terminie 30 dni od ich ogłoszenia.


3. W razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy nie stosuje się przepisów o:

 • wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowym wynagrodzeniu za pracę w nadgodzinach,
 • ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym.

4. W razie rozwiązania bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracownik może:

 • żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania,
 • żądać wyłącznie odszkodowania,
 • żądać wyłącznie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

5. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową tylko w sytuacji zatrudnienia:

 • w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej,
 • w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej jak również u innego pracodawcy,
 • wyłącznie poza państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.