Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo pracy

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do stosunku pracy tego nauczyciela znajdą zastosowanie:

 • Karta Nauczyciela a w zakresie nieuregulowanym Kodeks pracy,
 • Karta Nauczyciela a w zakresie bardziej korzystnym Kodeks pracy,
 • w zakresie stosunku pracy - wyłącznie Kodeks pracy.

2. W przypadku uzasadnionym sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zawieszenie nie może jednak dotyczyć przepisów:

 • wyłącznie Kodeksu pracy,
 • Kodeksu pracy, innych ustaw ale może dotyczyć aktów wykonawczych,
 • Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych.


3. Określenie podstaw do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia znajduje się w:

 • Kodeksie pracy,
 • właściwej ustawie,
 • rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy.

4. Obowiązek przestrzegania zasad BHP dotyczy:

 • wyłącznie pracodawcy,
 • pracodawcy oraz odpowiednich służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracodawcy oraz pracownika

5. W przypadku tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych:

 • chronione jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości,
 • wierzyciel może dochodzić należności w wysokości 3/5 wynagrodzenia bez względu na wysokość minimalnego wynagrodzenia,
 • wierzyciel może dochodzić należności w pełnej wysokości.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.