Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z prawa rodzinnego i opiekuńczego

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:

 • Nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów stosownego zapewnienia,
 • W przypadku, gdy kobieta jest małoletnia i jest w ciąży może zostać zawarte przed upływem miesiąca wyczekiwania,
 • Nie może zostać zawarte przez pełnomocnika.

2. Przysposobiony i przysposabiający:

 • Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa,
 • Mogą zawrzeć ze sobą małżeństwo,
 • Mogą zawrzeć związek małżeński, jeżeli z ważnych powodów zezwoli na to sąd opiekuńczy.


3. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę będącą w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli:

 • Małżeństwo jest nieważne z mocy prawa,
 • Małżeństwo jest nieistniejące z mocy prawa,
 • Małżeństwo może zostać unieważnione.

4. Małżonek rozwiedziony może powrócić do poprzedniego nazwiska:

 • W ciągu 6 miesięcy od dnia wydania wyroku rozwodowego,
 • W ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 • W ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

5. Zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo to:

 • Związek dwóch osób bez względu na płeć,
 • Związek kobiety i mężczyzny,
 • Związek dwóch osób tej samej płci.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.