Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo ubezpieczeń społecznych

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Jeżeli pracownik spełnia warunki określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczenia społecznego:

 • traktowany jest jako pracownik,
 • traktowany jest jako osoba współpracująca,
 • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, natomiast ubezpieczenie rentowe opłaca jedynie dobrowolnie.

2. Jeżeli pracownik jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, to co do zasady:

 • podlega ubezpieczeniu z obu tytułów,
 • podlega ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy,
 • podlega ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


3. Student, który nie ukończył 26 lat i wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia:

 • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
 • podlega jedynie dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, chyba, że jest ubezpieczony z innego tytułu,
 • nie podlega ani obowiązkowemu ani dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

4. Zgodnie z systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

 • wszystkie osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
 • tylko niektóre osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
 • jedynie pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

5. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych ulegają przedawnieniu:

 • po upływie 3 lat,
 • po upływie 5 lat,
 • po upływie 10 lat

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.