Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo wykroczeń

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia podlegać będzie osoba, która:

 • ukończyła 15 lat
 • ukończyła 17 lat
 • ukończyła 18 lat

2. W przypadku zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę aresztu przyjmuje się, że miesiąc ograniczenia wolności będzie odpowiadał:

 • 15 dniom aresztu
 • 10 dniom aresztu
 • 30 dniom aresztu


3. Rozstrzygnięcia w sprawach o wykroczenia zapadają w formie:

 • postanowień i zarządzeń
 • wyroków i postanowień
 • orzeczeń, zarządzeń i mandatów karnych

4. Mandat karny kredytowany można nałożyć na:

 • osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającą stałego miejsca zamieszkania albo pobytu
 • sprawcę, którego nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy
 • jedynie wobec osoby, która ma miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski

5. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów:

 • o postępowaniu egzekucyjnym (kpc)
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • o postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.