Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Prawo zamówień publicznych

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości:

 • 14 000 euro
 • 15 000 euro
 • 20 000 euro

2. Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są:

 • przetarg nieograniczony i zamówienie z wolnej ręki
 • przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
 • przetarg nieograniczony i negocjacje z ogłoszeniem


3. W skład komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania wchodzą:

 • co najmniej 2 osoby
 • co najmniej 4 osoby
 • co najmniej 3 osoby

4. Wadium w ramach przetargu nieograniczonego można wnieść w formie:

 • pieniędzy, weksla, poręczenia bankowego
 • gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych
 • czeków

5. Tryb zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, to:

 • zamówienie z wolnej ręki
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • dialog konkurencyjny

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.