Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Swoboda działalności gospodarczej

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest:

 • spółka cywilna;
 • wspólnik spółki cywilnej;
 • spółka jawna.

2. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres:

 • od 1 miesiąca do 12 miesięcy, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników;
 • od 1 miesiąca do 12 miesięcy, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników;
 • od 1 miesiąca do 24 miesięcy, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.


3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą:

 • 14 dni od złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • w dniu uzyskania decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Wpisowi do ewidencji podlegają:

 • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi;
 • przedsiębiorcy będący osobami prawnymi;
 • przedsiębiorcy będący jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

5. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, który organ prowadzi punkt kontaktowy:

 • Minister właściwy do spraw gospodarki;
 • starosta;
 • wójt.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.