Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 19 września 2008

Łączna liczba pytań w teście: 250

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Konstytucją RP, zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa

 • ustawa
 • uchwała Rady Ministrów
 • rozporządzenie Rady Ministrów

2. Zgodnie z Konstytucją RP, ponowny wybór sędziego do składu Trybunału Konstytucyjnego jest

 • dopuszczalny tylko na jeszcze jedną kadencję
 • niedopuszczalny
 • zawsze dopuszczalny


3. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów w przypadku

 • nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów
 • wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności
 • rezygnacji Prezesa Rady Ministrów

4. Zgodnie z Konstytucją RP, tryb doraźny może być ustanowiony

 • na czas stanu wyjątkowego
 • w każdym czasie
 • tylko na czas wojny

5. Zgodnie z Konstytucją RP, kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa

 • sześć lat
 • pięć lat
 • cztery lata

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.