Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 19 września 2008

Łączna liczba pytań w teście: 250

Twój wynik: 0 / 0

1. Według Konstytucji RP, przepadek rzeczy może nastąpić

 • tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej
 • tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
 • tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej

2. Według Konstytucji RP, ograniczenie wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (z wyłączeniem czasu stanu wojennego i wyjątkowego) może określać

 • postanowienie Prezydenta RP
 • ustawa
 • uchwała Sejmu RP


3. Według Konstytucji RP, obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej

 • jest obowiązany do odbycia służby wojskowej, na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
 • nie musi w ogóle odbywać żadnej służby
 • może być obowiązany do odbycia służby zastępczej, na zasadach określonych w ustawie o służbie zastępczej

4. Według Konstytucji RP, władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują

 • Sejm i Senat
 • wyłącznie Sejm
 • Prezydent RP

5. Według Konstytucji RP, Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu

 • 30 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu
 • 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu
 • 60 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.