Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 19 września 2009

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:

 • zarząd powierniczy,
 • kuratelę,
 • opiekę.

2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego:

 • może zostać potwierdzona przez tę osobę wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego,
 • nie będzie mogła być nigdy przez tę osobę potwierdzona,
 • może zostać potwierdzona przez tę osobę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.


3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania pełnoletniej osoby fizycznej, nie pozostającej pod opieką, jest:

 • miejscowość, w której osoba ta przebywa, bez względu na zamiar stałego pobytu,
 • miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 • zawsze miejscowość, w której osoba ta przebywa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o uznaniu zaginionego za zmarłego, domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili:

 • złożenia wniosku o uznanie go za zmarłego,
 • uprawomocnienia się orzeczenia o uznaniu go za zmarłego,
 • oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu go za zmarłego.

5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, państwowe osoby prawne za zobowiązania Skarbu Państwa:

 • ponoszą odpowiedzialność, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej,
 • nie ponoszą odpowiedzialności,
 • zawsze ponoszą odpowiedzialność.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.