Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 24 września 2011

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu:

 • na wniosek prokuratora,
 • na wniosek prokuratora,
 • z mocy prawa.

2. Zgodnie z Kodeksem karnym, czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca:

 • nie ma zamiaru jego popełnienia, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć,
 • ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi,
 • nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.


3. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu:

 • nie popełnia przestępstwa,
 • nie podlega karze,
 • popełnia przestępstwo, przy czym sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.

4. Zgodnie z Kodeksem karnym, środek karny zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, orzeka się:

 • w dniach, miesiącach i latach, od roku do lat 10,
 • w miesiącach i latach, od lat 2 do 6,
 • w latach, od roku do lat 15.

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, nie stosując nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd:

 • może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę,
 • może orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę ograniczenia wolności do lat 2,
 • nie może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywny albo kary ograniczenia wolności do lat 2.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 9
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.