Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 24 września 2011

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Konstytucją RP, w sprawie dopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego:

 • decyduje Prezydent Rzeczypospolitej,
 • rozstrzyga Minister Sprawiedliwości
 • orzeka sąd.

2. Zgodnie z Konstytucją RP, wybraną do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za:

 • przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego.


3. Zgodnie z Konstytucją RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe wypowiada:

 • Prezydent Rzeczypospolitej,
 • Prezes Rady Ministrów,
 • Minister Sprawiedliwości.

4. Zgodnie z Konstytucją RP, w skład Rady Polityki Pieniężnej jako przewodniczący wchodzi:

 • Prezes Rady Ministrów,
 • Minister Finansów,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego.

5. Zgodnie z Konstytucją RP, inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o prowizorium budżetowym przysługuje wyłącznie:

 • Prezydentowi Rzeczypospolitej,
 • Ministrowi Finansów,
 • Radzie Ministrów.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.