Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 25 września 2010

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 21 lat, a w czasie orzekania w pierwszej instancji miał 22 lata:

 • jest nieletnim
 • jest młodocianym
 • nie jest ani nieletnim, ani młodocianym

2. Zgodnie z Kodeksem karnym, sąd stosuje (obligatoryjnie) nadzwyczajne obostrzenie kary:

 • skazując sprawcę za występek o charakterze chuligańskim
 • jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo
 • jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa, podejmując dwa lub więcej zachowań, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru


3. Zgodnie z Kodeksem karnym, skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (bez orzeczenia grzywny i środka karnego) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15:

 • ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby
 • ulega zatarciu dopiero z upływem 10 lat od uprawomocnienia się wyroku
 • nie podlega zatarciu

4. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec:

 • świadczenie pieniężne na rzecz stowarzyszenia zajmującego się pomocą charytatywną
 • nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego
 • nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec wobec sprawcy:

 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
 • obowiązek wykonywania pracy zarobkowej
 • świadczenie pieniężne

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.