Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 25 września 2010

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, oświadczenie woli osoby nie mogącej czytać powinno być złożone w formie

 • aktu notarialnego
 • pisemnej
 • pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym

2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli strona, której zależy na ziszczeniu się zawartego w umowie warunku, doprowadzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do ziszczenia się warunku

 • umowa staje się nieważna
 • umowa ulega rozwiązaniu
 • następują skutki takie, jak by warunek się nie ziścił


3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie

 • do czynności zwykłego zarządu
 • do wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
 • do określonych rodzajowo czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu

4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu

 • przez wszczęcie mediacji ? przez czas trwania mediacji
 • przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia ? przez czas trwania postępowania sądowego
 • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu ? przez czas trwania małżeństwa

5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu

 • nigdy nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego
 • może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli do przekroczenia granic doszło z winy umyślnej
 • może żądać przywrócenia stanu poprzedniego zawsze, jeżeli sprzeciwił się przekroczeniu granicy

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.