Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 27 czerwca 2011 r.

Łączna liczba pytań w teście: 100

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z ustawą ? Prawo upadłościowe i naprawcze, nieobecność dłużnika na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli:

 • nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwał, chyba że jest usprawiedliwiona;
 • nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwał, nawet jeżeli jest usprawiedliwiona;
 • stanowi przeszkodę do podjęcia uchwał bez względu na to, czy jest usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona.

2. Zgodnie z ustawą ? Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciele upadłego, którzy nie zostali zawiadomieni o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, oraz wierzyciele, którzy głosowali przeciwko układowi, który został zatwierdzony przez sąd, mogą wnieść:

 • zarzuty na postanowienie o zatwierdzeniu układu;
 • zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu;
 • o ponowne przeprowadzenie wstępnego zgromadzenia wierzycieli.


3. Zgodnie z ustawą ? Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli sąd nie nałoży na upadłego dalej idących obowiązków, upadły jest obowiązany:

 • wskazać i wydać nadzorcy sądowemu cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń;
 • potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie sędziemu ? komisarzowi, że nie opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania postępowania upadłościowego;
 • udzielać sędziemu - komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących jego majątku objętego postępowaniem, jak również umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadłego.

4. Zgodnie z ustawą ? Prawo upadłościowe i naprawcze, po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą:

 • z dodaniem oznaczenia ?w upadłości?;
 • z dodaniem oznaczenia ?w upadłości likwidacyjnej? albo ?w upadłości układowej?;
 • bez żadnych dodatków wskazujących na stan upadłości.

5. Zgodnie z ustawą ? Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli syndyk odmówił wstąpienia do postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego mienia upadłego lub gdy wystąpił z tego postępowania, po zakończeniu tego postępowania:

 • domniemywa się, że mienie zasądzone upadłemu w tym postępowaniu wchodzi do masy upadłości;
 • włączenie do masy upadłości mienia zasądzonego upadłemu w tym postępowaniu nie jest już możliwe;
 • sędzia - komisarz może polecić syndykowi włączenie do masy upadłości mienia zasądzonego upadłemu w tym postępowaniu.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.