Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 28 września 2013

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu:

 • nie podlega karze,
 • nie popełnia przestępstwa,
 • popełnia przestępstwo, przy czym sąd odstępuje od wymierzenia kary.

2. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłaniał ją do popełnienia czynu zabronionego, a następnie dobrowolnie zapobiegł jego dokonaniu:

 • odpowiada jak za podżeganie,
 • odpowiada jak za pomocnictwo,
 • nie podlega karze.


3. Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie skazania na karę ograniczenia wolności, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie:

 • 1 roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
 • 2 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
 • 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

4. Zgodnie z Kodeksem karnym, niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia:

 • przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium innego państwa,
 • przestępstwa pomówienia Narodu Polskiego,
 • przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego.

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę:

 • nie podlega karze,
 • nie popełnia przestępstwa,
 • odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 7
 • 1
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.