Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 29 września 2012

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego jest karalne:

 • tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi,
 • w przypadku zbrodni zabójstwa,
 • w przypadku wszystkich występków o charakterze chuligańskim.

2. Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd:

 • nie może odstąpić od wymierzenia kary,
 • nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary,
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.


3. Zgodnie z Kodeksem karnym, nadzwyczajnie obostrzoną karę ograniczenia wolności wymierza się:

 • tylko w miesiącach,
 • tylko w latach,
 • w miesiącach i latach.

4. Zgodnie z Kodeksem karnym, podanie wyroku do publicznej wiadomości jest:

 • środkiem zabezpieczającym,
 • środkiem karnym,
 • karą.

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w wyroku orzeczono przepadek przedmiotów, to objęte przepadkiem przedmioty przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą:

 • uprawomocnienia się wyroku,
 • wydania nieprawomocnego wyroku,
 • nadania wyrokowi klauzuli wykonalności.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.