Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 29 września 2012

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ubezwłasnowolniona częściowo może być:

 • każda osoba fizyczna,
 • każda osoba, która ukończyła lat trzynaście,
 • osoba pełnoletnia.

2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej:

 • zarządcę tymczasowego,
 • kuratora,
 • pełnomocnika.


3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują:

 • wyłącznie Skarbowi Państwa,
 • Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym,
 • Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym i jednostkom samorządu terytorialnego.

4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu:

 • nie wygasa, jeżeli błąd był istotny,
 • wygasa z upływem sześciu miesięcy od złożenia tego oświadczenia woli,
 • wygasa z upływem roku od jego wykrycia.

5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest:

 • zawsze nieważna,
 • ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć,
 • ważna tylko wtedy, gdy została potwierdzona przez osobę, w imieniu której została zawarta.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.