Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Test z 19 września 2009.

Łączna liczba pytań w teście: 150

Twój wynik: 0 / 0

1. Zgodnie z Kodeksem karnym, czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma:

 • stanowi przestępstwo, ale jest to wypadek mniejszej wagi zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku,
 • stanowi przestępstwo, ale sąd może warunkowo umorzyć postępowanie,
 • nie stanowi przestępstwa.

2. Na zasadach określonych w Kodeksie karnym odpowiada:

 • ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, ale w przypadku niektórych przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat,
 • tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat i w żadnym wypadku nie jest możliwe, aby taką odpowiedzialność ponosił ten, kto tego wieku nie osiągnął,
 • tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 18 lat i w żadnym wypadku nie jest możliwe, aby taką odpowiedzialność ponosił ten, kto tego wieku nie osiągnął.


3. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje:

 • za dwa lub więcej przestępstw w zależności od ilości naruszonych przepisów ustawy karnej,
 • za dwa lub więcej przestępstw w zależności od ilości zaistniałych skutków,
 • za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

4. Zgodnie z Kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego jest karalne:

 • w przypadku wszystkich zbrodni,
 • w przypadku wszystkich przestępstw popełnionych z zamiarem bezpośrednim,
 • tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

5. Zgodnie z Kodeksem karnym, współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego:

 • nie popełnia przestępstwa,
 • nie podlega karze,
 • popełnia przestępstwo, ale sąd obligatoryjnie stosuje wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.