Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Ustawa o prokuraturze

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Naczelnym organem prokuratury jest

 • Minister Sprawiedliwości
 • Prokurator Generalny
 • Prokurator Generalny, a w odniesieniu do prokuratorów wojskowych Naczelny Prokurator Wojskowy

2. Kierując działalnością prokuratury Prokurator Generalny wydaje:

 • rozporządzenia
 • polecenia i okólniki
 • wytyczne, zarządzenia i polecenia


3. Kadencja Prokuratora Generalnego wynosi:

 • 5 lat
 • 6 lat
 • 7 lat

4. Prokurator Generalny może zostać odwołany przez:

 • Prezydenta RP
 • Prezesa rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości
 • Prezydenta RP, a w przypadku odrzucenia sprawozdania z rocznej działalności prokuratury oraz sprzeniewierzenia się przez Prokuratora Generalnego złożonemu ślubowaniu odwołać go może Sejm

5. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są:

 • Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe
 • Prokuratura Generalna, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa i prokuratury powszechne
 • Prokuratura Generalna i Naczelna Prokuratura Wojskowa

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.