Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Ustawa o radcach prawnych

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem:

 • występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym;
 • występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe;
 • występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe.

2. Nad działalnością samorządu zawodowego radców pranych nadzór sprawuje:

 • Prokurator Generalny;
 • Prezes Rady Ministrów;
 • Minister Sprawiedliwości.


3. Wymóg złożenia egzaminu radcowskiego stosuje się do:

 • osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata albo notariusza;
 • doktorów nauk prawnych;
 • osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

4. Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić:

 • osoby, które przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokurat
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczen
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny bez względu na doświadczenie zawodowe.

5. Nieuiszczanie składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok powoduje:

 • skreślenie z listy radców prawnych;
 • zawieszenie radcy prawnego;
 • udzielenie nagany z ostrzeżeniem radcy prawnemu.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.