Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Łączna liczba pytań w teście: 10

Twój wynik: 0 / 0

1. Wojewodę powołuje:

 • minister właściwy do spraw administracji publicznej;
 • Rada Ministrów;
 • Prezes Rady Ministrów.

2. Wicewojewodę powołuje i odwołuje:

 • Prezes Rady Ministrów;
 • wojewoda;
 • minister właściwy do spraw administracji publicznej.


3. Delegatury urzędu wojewódzkiego może tworzyć:

 • Prezes Rady Ministrów;
 • wojewoda;
 • Rada Ministrów.

4. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:

 • kieruje nią i koordynuje jej działalność oraz ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania;
 • kieruje nią i koordynuje jej działalność ale nie ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania;
 • nie kieruje nią i nie koordynuje jej działalności ale ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium:

 • wyłącznie zgodności jego działania z powszechnie obowiązującym prawem;
 • zgodności jego działania z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności, gospodarności i legalności;
 • zgodności jego działania z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.