Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Rekrutacja 2010/2011: Prawo stacjonarne

(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Zasady kwalifikacji na kierunku prawo:

Rekrutacja 2010/2011 - opis kryteriów

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości tzw. „nowej matury"   

Przy rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek Prawo na rok akademicki 2010/2011, brane są pod uwagę wyniki z trzech egzaminów maturalnych: 
1/ pisemnego egzaminu z języka polskiego albo języka mniejszości narodowej (w sytuacji, gdy kandydat zdawał język mniejszości narodowej jako przedmiot obowiązkowy)
2/ pisemnego egzaminu z języka obcego nowożytnego (uwzględniany jest najwyższy wynik spośród wszystkich wyników pisemnych egzaminów z języka obcego zdawanych na maturze)
3/ egzaminu z jednego z następujących pięciu przedmiotów zdawanych na maturze jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy (przedmiot do wyboru): historii, matematyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie, geografii (uwzględniany jest najwyższy wynik spośród wszystkich wyników egzaminów z tych przedmiotów)  


Wynik ogólny w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje się przez podstawienie wartości procentowych znajdujących się na świadectwie dojrzałości (1% = 1 pkt) do następującego wzoru: 

W= 0,35 {max [JPr v (0,85 x JPp)]} + 0,3 {max [JOr v (0,85 x JOp)]} + 0,35 {max[PDWr v (0,85 x PDWp)]} 

max. - wartość najwyższa
JPr - pisemny język polski albo język mniejszości narodowej pisemny (poziom rozszerzony)
JPp - pisemny język polski albo język mniejszości narodowej pisemny (poziom podstawowy)
JOr - pisemny język obcy nowożytny (zdawany jako obowiązkowy albo dodatkowy) - poziom rozszerzony
JOp - pisemny język obcy nowożytny (zdawany jako obowiązkowy albo dodatkowy) - poziom podstawowy
PDWr - przedmiot do wyboru (zdawany jako obowiązkowy albo dodatkowy) - poziom rozszerzony
PDWp - przedmiot do wyboru (zdawany jako obowiązkowy albo dodatkowy) - poziom podstawowy 

Sposób dokonywania obliczenia: 
 
• {max [JPr v (0,85 x JPp)]} -  Np.

jeśli na świadectwie dojrzałości maturzysta ma 65% z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz 65% z języka polskiego na poziomie podstawowym - najpierw dokonujemy obliczenia wartości, która wynika z poziomu podstawowego (0,85 x JPp), w podanym przykładzie otrzymujemy: 55,25. W ten sposób otrzymujemy dwie wartości, które bierze się pod uwagę przy podstawieniu do wzoru: 65 z poziomu rozszerzonego oraz 55,25 z poziomu podstawowego. Ponieważ zgodnie z wzorem liczy się wartość najwyższa (max.), więc w postępowaniu kwalifikacyjnym wzięty pod uwagę zostanie wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (65).
 
• {max [JOr v (0,85 x JOp)]} - Np. jeśli maturzysta zdawał dwa języki na maturze: np. język angielski jako język obowiązkowy (na poziomie podstawowym uzyskał 88%, na poziomie rozszerzonym uzyskał 78%) oraz język niemiecki jako przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym uzyskał 89%) -  najpierw dokonujemy obliczenia wartości, która wynika z poziomu podstawowego (0,85 x JOp), w podanym przykładzie otrzymujemy: 74,8. W ten sposób otrzymujemy trzy wartości, które bierze się pod uwagę przy podstawianiu do wzoru: 74,8 (j.angielski na poziomie podstawowym), 78 (j.angielski na poziomie rozszerzonym) oraz 89 (j.niemiecki na poziomie rozszerzonym). Ponieważ zgodnie z wzorem liczy się wartość najwyższa (max), więc w postępowaniu kwalifikacyjnym wzięty pod uwagę zostanie wynik z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (89). Jeśli kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości (z lat ubiegłych), na którym przedmioty dodatkowe są wskazane jako zdawane na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym - przy dokonywaniu wyboru wartości najwyższej (max.) postępuje się analogicznie jak wyżej.

• {max[PDWr v (0,85 x PDWp)]} - do tego fragmentu wzoru brany będzie pod uwagę najwyższy z wyników egzaminów jednego z pięciu przedmiotów: matematyki, historii, filozofii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. UWAGA! Przedmioty te mogą być przedmiotami zdawanymi albo jako przedmiot obowiązkowy, albo jako dodatkowy. Np. jeśli tegoroczny maturzysta zdawał na maturze:
1. historię jako przedmiot obowiązkowy (uzyskał 84% na poziomie podstawowym [co daje 71,4 po przeliczeniu z wzoru 0,85x 84], natomiast na poziomie rozszerzonym uzyskał 66%),
2.

< >

Komentarze: Rekrutacja 2010/2011: Prawo stacjonarne

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 7
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.